Årsmöte Månkristallen

Välkommen till Hyresgästföreningen Månkristallens årsmöte!

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Anmälan senast den 14 februari till:
Kerstin Johansson,  
telefon: 073 448 75 99 eller
e-post: helge.jonhansson47@bredband.net

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Foto: Nils-Olof Larsson

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Välkommen hälsar Hyresgästföreningen
Månkristallen

Kontaktperson: Kerstin Johansson, helge.johansson47@bredban.net, 073 448 75 99

Händer just nu i Blekinge

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.