Årsmöte Vimmerby

Välkommen till Hyresgästföreningen Vimmerbys årsmöte.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Vi bjuder på förtäring.

Anmälan senast den 22 mars till Irene Johansson på telefon 010-459 21 41 eller e-post irene.johansson@hyresgastforeningen.se 

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Välkommen hälsar Hyresgästföreningen
Vimmerby

Kontaktperson: Irene Johansson, irene.johansson@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 41

Händer just nu i Kalmar län