Årsmöte Vätterbygden

Välkommen till Hyresgästföreningen Vätterbygdens årsmöte.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Vi bjuder på förtäring.

Anmälan senast den 16 mars till Gabriela Panevska-Ilik på telefon 010-459 21 90 eller via mejl gabriela.panevska-ilik@hyresgastforeningen.se

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Välkommen hälsar Hyresgästföreningen
Vätterbygden

Kontaktperson: Gabriela Panevska-Ilik, gabriela.panevska-ilik@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 90

Händer just nu i Jönköpings län

  • Inga träffar