Årsmöte Ronneby

Välkommen till Hyresgästföreningen Ronnebys årsmöte.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Efter mötet bjuds du på förtäring på Bergslagskrogen.

Anmälan senast den 16 mars till expeditionens telefon, 072-535 65 58 alla dagar 10-19 eller via mejl hyresgastforeningen.ronneby@telia.com

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Välkommen hälsar Hyresgästföreningen
Ronneby

Kontaktperson: Urban Jönsson, hyresgastforeningen.ronneby@telia.com, 072 535 65 58

Händer just nu i Blekinge