Årsmöte Norr

Välkommen till Hyresgästföreningen Norrs årsmöte!

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verk-samhet. På mötet sammanfattar vi året som gått och pekar ut färdrikt-ning för året som kommer.

Tid: Tisdag 21 februari, kl.18:00
Plats: Kvarteslokalen Snödroppen

Du får vara med och välja vilka du tycker ska representera dig och övriga medlemmar i din lokala Hyresgästförening under året.

Det finns också utrymme för diskussioner på mötet. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar delas ut på mötet.

Vi bjuder på förtäring i samband med mötet.


Välkommen hälsar Hyresgästföreningen
Norr

PS! Gilla oss på facebook.com/Hgfsydost


Hyresgästföreningens viktigaste uppgift är att se till att du och andra hyresgäster bor bra till en rimlig hyra. Vi driver också viktiga bostadspolitiska frågor för att bevara och förbättra
hyresrätten. Vi förhandlar om hyran och som medlem får du kostnadsfri juridisk rådgivning av jurister som kan hyreslagen. Vill du och dina grannar förändra något i bostadsområdet så ger vi gärna tips på hur ni ska gå tillväga på bästa sätt.
I dag är vi cirka 538 000 medlemmar i landet.

Tack för ditt stöd som medlem!

Händer just nu i Kronoberg

  • Inga träffar