Årsmöte Mönsterås

Alla medlemmar är välkomna till Hyresgästföreningen Mönsterås årsmöte.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Vi bjuder på förtäring.

anmälan senast den 20 mars till Agneta Wiberg på telefon 076 812 88 42, e-post: gnetan@gmail.com elller till Inge Hultberg på telefon 070 253 90 06

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Välkommen hälsar Hyresgästföreningen Mönsterås

Kontaktperson: Inge Hultberg, 070-2539006

Händer just nu i Kalmar län