Årsmöte Kinda/Ydre

Välkommen till Hyresgästföreningen Kinda/Ydres årsmöte.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Vi bjuder på förtäring.

Anmälan senast den 20 mars till Kent Gustavsson
på telefon 010-459 19 70 eller
via e-post, kent.gustavsson@hyresgastforeningen.se

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Välkommen!
Hälsar Hyresgästföreningen Kinda/Ydre

Kontaktperson: Kent Gustavsson, kent.gustavsson@hyresgastforeningen.se, 010-459 19 70

Händer just nu i Östergötland