Årsmöte Kinda-Ydre

Välkommen på årsmöte i Kisa.

Var med och påverka hur Hyresgästföreningen ska arbeta i Kinda, Ydre och resten av landet. Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Anmäl dig senast den 20 mars till Dan Danho via mejl dan.danho@hyresgastforeningen.se eller på telefon, gärna sms, 070-264 48 25. 

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet. Årsmötet innehåller en formell del, och det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget, men det är på årsmötet som det bestäms vilka som väljs.

Välkommen
Hyresgästföreningen region Sydost

Kontaktperson: Dan Danho, dan.danho@hyresgastforeningen.se, 070-264 48 25

Händer just nu i Östergötland