Årsmöte Kalmar/Torsås/Öland

  • Borgholm
  • Kalmar
  • Mörbylånga
  • Torsås

Välkommen till Hyresgästföreningen Kalmar/Torsås/Ölands årsmöte.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

I anslutning till årsmötet anordnar vi ett bostadspolitiskt panelsamtal till vilket samtliga partier som har mandat i Kalmar kommunfullmäktige inbjudits.

Vi börjar med en bit mat klockan 18.00. Panelsamtalet startar klockan 18.45 och vi sätter streck senast klockan 20.00. Därefter inleds årsmötet.

Anmälan senast den 20 mars till Anders Liffner på telefon 010-459 21 26 eller via mejl anders.liffner@hyresgastforeningen.se

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Välkommen hälsar Hyresgästföreningen
Kalmar/Torsås/Öland

Kontaktperson: Anders Liffner, anders.liffner@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 26

Händer just nu i Kalmar län