Årsmöte Hyresgästföreningen Stjärnfiskarna

Välkommen på Hyresgästföreningen Stjärnfiskarnas årsmöte den 28 februari.

Vi hälsar dig välkommen till årsmötet i din lokala Hyresgästförening.

Tid:     Söndagen 28 februari, klockan 13.30

Plats:    Kvarterslokalen Siriusgatan 7

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Du får vara med och välja vilka du tycker ska representera dig och övriga medlemmar i din lokala Hyresgästförening under året.

Idag är vi fyra personer som ingår i den lokala Hyresgästföreningen. Området omfattar Stjärngatan, Siriusgatan, Neptungatan och Broväg.

I styrelsen ingår: Bengt Sprowede, Inger Jonasson, Bo Cederlund och Lena Nilsson.

Vi i styrelsen undrar om intresse finns från någon hyresgäst, som är med i hyresgästföreningen, att vilja ingå i styrelsen. Du får gärna höra av dig innan årsmötet till Bengt Sprowede: tfn 070-601 60 12, eller välkommen till årsmötet.

Fokus framåt ligger kring husfasadernas fortsatta renovering på Stjärngatan/Siriusgatan och därefter på utemiljön.

Vi bjuder på enklare förtäring i samband med mötet.

Välkommen hälsar Hyresgästföreningen

Stjärnfiskarna

Händer just nu i Gotlands län