Årsmöte Emmaboda

  • Emmaboda

Alla medlemmar boende hos EBA är välkomna till Hyresgästföreningen Emmabodas årsmöte.

Som medlem har du en röst per hushåll. Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

Vi bjuder på gofika.

Foto: Nils-Olof Larsson

Årsmötet innehåller en formell del men det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Kontaktperson: Eva Bäckman, 0471-12983

Händer just nu i Kalmar län