Årsmöte Blasius

  • Ronneby

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. På mötet sammanfattar vi året som gått och pekar ut färdriktning för året som kommer.

Du får vara med och välja vilka du tycker ska representera dig och övriga medlemmar i din lokala Hyresgästförening under året.

Det finns också utrymme för diskussioner på mötet. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget. Men det är årsmötet som bestämmer vilka som väljs.

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar delas ut på mötet.

Vi bjuder på förtäring i samband med mötet.

Välkommen!

Hyresgästföreningen Blasius

Kontaktperson: Urban Jönsson, urban.jonsson@home.se, 0706990426

Händer just nu i Blekinge