Årsmöte Älmhult

Välkommen på årsmöte i Älmhult.

Var med och påverka hur Hyresgästföreningen ska arbeta både i Älmhult och i resten av landet. Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Som medlem har du en röst per hushåll.

Anmäl dig senast den 11 mars till Isabelle Martinsson på telefon 010-459 21 64  via mejl isabelle.martinsson@hyresgastforeningen.se. Det kommer att bjudas på kaffe och fralla. 

Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet. Årsmötet innehåller en formell del, och det finns även utrymme för diskussioner. Årsmötet är en viktig sammankomst. Det är då du kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar. Du väljer också vilka personer som ska ingå i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. De personer som föreslås till val på årsmötet har blivit tillfrågade innan och visat intresse för uppdraget, men det är på årsmötet som det bestäms vilka som väljs.

Välkommen
Hyresgästföreningen region Sydost

Kontaktperson: Isabelle Martinsson, isabelle.martinsson@hyresgastforeningen.se, 010- 459 21 64

Händer just nu i Kronoberg