Bomöten på Södra Vägen

Välkommen på våra bomöten!

För alla som bor i Mariehus lägenheter på Södra Vägen och på Drottning Kristinas Väg håller vi en serie med bomöten.

Den 23 oktober pratar vi om hyresgästernas rättigheter och skyldigheter.

Den 6 november träffar vi Mariehus representanter när du kan sätlla frågor och komma med synpunkter.

Den 20 november pratar vi tillsammans om hur du kan påverka ditt boende. Till denna träff måste du anmäla dig till mia.kjellsson@hyresgastforeningen.se.

Händer just nu i Västra Götaland