Välkommen till informationsmöte om stamrenovering i kv. Yxan 11 i Falköping

Nu är det dags att tycka till om kommande stamrenovering av kvarteret Yxan 11 i Falköping. Det är mycket viktigt att du som bor i denna fastighet kommer till mötet, för alla kommer att beröras av denna ombyggnation.

Falköpings Hyresbostäder informerar om den planerade stamrenoveringen och vad den innebär för dig som hyresgäst. Hyresgästföreningen berättar om dina rättigheter och skyldigheter i samband med ombyggnationen.

Vi bjuder på fika!

Kontaktperson: Ulrika Ahlberg, ulrika.ahlberg@hyresgastforeningen.se, 010-459 14 61

Händer just nu i Västra Götaland

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.