Samrådsmöte för Muraren

Samrådsmöte med Marks Bostad, för Muraren

Hyresgästföreningen kommer att ha ett samrådsmöte med Marks Bostad. På ett samrådsmöte tar vi upp frågor kring vårt boende, och den här gången har vi fått med oss fyra frågor från några av våra grannar. Under mötet kommer det säkert upp fler frågor.

Har du något du vill framföra?

Prata då med någon i styrelsen för den lokala hyresgästföreningen, till exempel Eivor Lövgren.

Händer just nu i Västra Götaland