Pysselcirkel på Järvstigen

Välkommen på en studiecirkel för pyssel. Vi lär oss göra kort av olika slag.

Nu startar vi en efterfrågad studiecirkel i hur man gör olika slags kort: gratulationer, uppvaktningar, tack...

Studiecirkeln riktar sig till dig som bor på Järvstigen. 

Vi startar cirkeln den 28 februari kl. 18 i vår lokal på Järvstigen 5 (gaveln).

Vill du vara med anmäl dig till Marie Sundberg senast den 23 februari på
telefon 010-459 1443

Händer just nu i Västra Götaland