Kommundelegationsträff Vårgårda/Herrljunga

Den 20:e januari träffas återigen kommundelegaterna i Vårgårda och Herrljunga för att diskutera det aktuella läget i kommunerna.

Kommundelegationen berör frågor som boinflytande, förhandling och bostadspolitik. Deltagarna jobbar bland annat med att ständigt öka hyresgästernas boinflytande, resonera och lämna synpunkter kring förhandling och påverkansarbete vad gäller bostadspolitik.

Känner du att du har något att bidra med, att du brinner för hyresgästernas bästa och att du vill delta på dessa möten är du välkomen att kontakta kommuncoachen

Kontaktperson: Jakob Agirman, jakob.agirman@hyresgastforeningens.se, 010 459 14 18

Händer just nu i Västra Götaland