Höstfika med musik

Lokala Hyresgästföreningen bjuder på fika med musik till

15 november från kl. 14 bjuder lokala Hyresgästföreningen Mariedal på höstfika med musik till i sin lokal på Dammvägen 9C.
För barnen anordnas också olika aktiviteter.
Alla boende är välkomna

Lokala Hyresgästföreningen Mariedal
Styrelsen

Händer just nu i Västra Götaland