Årsmöte Slåtterängen

Välkommen till årsmöte!

Alla medlemmar är välkomna till årsmöte med den lokala hyresgästföreningen Slåtterängen

Kom och gör din röst härd!

Vi bjuder på fika - välkommen!

Styrelsen

Händer just nu i