Årsmöte Hedbo

Välkommen till årsmöte med lokala hyresgästföreningen Hedbo

Alla medlemmar är välkomna att göra sina röster hörda!

Årsmötet kommer att vara i Kvarterslokalen på Hedbo.

Under kvällen kommer vi att välja uppdrag inom vår organisation. Så ta chansen och var med och påverka vilka du vill
ska företräda dig.

Peter Landgren kommer att vara mötesordförande. 
Gratis lotter till alla medlemmar med fina vinster. Filmen 100 år med Hyresgästföreningen kommer att visas under kvällen.

Hjärtligt välkommen!

Händer just nu i Västra Götaland