Välkommen till politikerdebatt på Hyresgästernas Dag i Göteborg

Välkommen till Hyresgästernas Dag i Göteborg. Lyssna till en bostadspolitisk debatt mellan stadens ledande politiker och till ett samtal mellan hyresgäster om kampen för att kunna bo kvar efter renovering. Besök även vår valstuga och vårt café.

12:00 -13:15
Möt Göteborgs politiska elit i samtal kring bostaden
Samtalet berör hyresrättens villkor avseende utförsäljning och ombildning av Allmännyttan, marknadshyra och renovering inom miljonprogrammet.
Panel:
David Lega (KD), Daniel Bernmar (V)
Axel Josefsson (M), Martin Wannholt (D)
Johannes Hulter (S), Emmali Jansson (MP)
Emma Lidar (Fi), Claes Westberg (VV)
Moderator: Mattias Axelsson

13:30 – 14:30
”Rörelse, mobilisering och motstånd”

En kort inledande föreläsning av Mahasti Hashemieh om renoveringarna inom miljonprogrammet och konsekvenserna av de hyreshöjningar det har resulterat i. Därefter ett samtal med boende i Göteborgs olika stadsdelar om behovet av ett nollalternativ vid renovering och deras erfarenheter av lokal mobilisering. Låt dig inspireras av deras kamp för rätten att få bo kvar!

Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17B, Göteborg
Fri entré: Ett öppet arrangemang i Hyresgästföreningens regi

Vi ber dig notera att panelsamtalet filmas och att det kan förekomma publikbilder.

Händer just nu i Västra Götaland