Samtal om lokal valuta och hållbar ekonomi i Göteborg

Hyresgästföreningen Västra Göteborg bjuder in till ett samtal om Lokal valuta och hållbar ekonomi i Göteborg I en tid med ökade ekonomiska klyftor och segregation i vår stad - och mot en bakgrund av en galopperande klimatförändring- är det då inte dags att fundera på andra lösningar utifrån nya perspektiv? Vi bjuder därför in till en inspirerande och nytänkande eftermiddag på tema ekonomi och hållbarhet. Varmt välkomna!

Gäst: Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds Universitet.

Utifrån boken ”Nollsummespelet: teknikfetischism och global miljörättvisa” diskuterar Alf fenomenet pengar, dess funktion och potential i en historisk kontext. Genom att skärskåda pengar som fenomen tydliggörs också det intima förhållandet mellan teknik, ekonomi och miljörättvisa. I boken presenteras ett konkret exempel på hur en hållbar ekonomi skulle kunna utformas.

 14.30–15.00 Mingel och fika med Ekologisk Stadsdel Majorna

15.00–16.00 Föreläsning av Alf Hornborg professor i humanekologi

16.00–16.45 Gruppsamtal i workshopform om lokalekonomi,möjligheter och hinder med komplementära valutor under Alfs ledning.

16.45–17.00 Vi återsamlas och fångar upp tankar från gruppsamtalet.

17.00–17.15 Tilltugg och filmklipp, vi berättar kort om vad som hände under Sommarens sista dagar 2017 i Majorna.

17.15 -18.00 Paneldiskussion. Kan Göteborg bli först i landet med en etablerad lokal komplementär valuta? Visioner om utvecklingen av lokal ekonomi de kommande fem åren. Deltagare från bland annat Göteborgs kommun, Göteborg & CO, ansvariga för Hållbar stad 2021 och Nätverket för lokal ekonomi.

Arrangörer: Hyresgästföreningen Västra Göteborg i samverkan med JAK, Nätverket för lokal ekonomi Göteborg,Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0 Studiefrämjandet, ABF, Kultur 4ür Göteborg

Anmälan: Görs till my.welther@hyresgastforeningen.se senast den 7 maj. Uppge gärna eventuella matallergier.

 Möjlighet: För den som vill fördjupa sig inför seminariet finns möjligheten att delta i en studiecirkel som bygger på Alf Hornborgs bok, ”Nollsummespelet: teknikfetischism och global miljörättvisa”. Boken får du helt gratis vid deltagande. Antalet böcker är begränsat - så först till kvarn gäller!

Skicka ett mail till my.welther@hyresgastforeningen.se Studiecirkeln genomförs i ett chattforum, där diskussioner kommer föras kring tankar som presenteras i boken.

Händer just nu i