Trygghetsvandring med trafikfokus

Kom och cykla tillsammans med majornabor, tjänstepersoner och politiker och dela med dig av dina synpunkter kring hur cyklingen fungerar i Majorna

Det kan handla om barnens skolvägar, ökad tillgänglighet eller smidigare, säkrare cykelstråk. Frågor och anmälan: Gunvor Bergquist, projektledare, Gunvor.bergquist@hyresgastforeningen.se

Start och mål: Mariaplan 1 i Göteborg.

Arrangör: Projekten Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0 och Cykelstaden Majorna.

Händer just nu i Västra Götaland