Bostadskongressen på YouTube!

 • Ale
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Varberg
 • Öckerö

Den 26 oktober är du välkommen till Bostadskongressen 2017! Du kan följa hela dagen via Hyresgästföreningens YouTube-kanal.

Länken till youtube-kanalen är:

https://www.youtube.com/user/Hyresgastforeningen

Dagens tema är "Alla har rätt till ett tryggt hem" och under dagen möter du en rad intressanta talare som belyser trygghetsfrågan ur olika aspekter. Bland dem återfinns bland många andra Ove Sernhede Göteborgs universitet, Emil Pull Malmö Högskola, Helena Holmberg, Fastighetsägarna Gamlestaden, och Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningen. Sändningen kommer också vara tillgänglig i efterhand.

Bostadskongressen äger rum torsdag 26 oktober på Chalmers konferens, Chalmersplatsen 3 i Göteborg. Vi startar 9.30 med registrering och kaffe och dagen avslutas 16.00.  Moderator under dagen är Anna Olin Kardell. 

Programmet ser ut så här: 

10.00 Välkommen och presentation av dagen 

10.15  Hur ser läget ut på den västsvenska bostadsmarknaden?

Byggs det tillräckligt och vad är det som byggs? Representanter från länsstyrelsen presenterar slutsatserna i årets Bostadsmarknadsanalys. 

10.45 Är det mig ni pratar om?

Vad är trygghet för dem som är på väg ut på bostadsmarknaden och hur ser de på sitt framtida boende?

11-15 Trygghet på de boendes villkor

Vad är trygghet och hur speglas det i den offentliga debatten? Vilket är sambandet mellan upplevd trygghet och utsatthet för brott?

12.00–13.00 Lunch

Passa på att lyssna till Matti Ollikainen som spelar flygel i foajén.

 

13.00 Trendspaning om framtidens hem 

13.30 Alla vill bo i trygga områden

Hur skapar man ett offentligt rum som präglas av trygghet? 

14.15 Bostaden - rättighet eller handelsvara?

Enligt svensk grundlag och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är bostaden en rättighet. Men hur ser det ut i verkligheten? 

15.00 Fika

15.15  Hur skapar vi en social bostadspolitik?

Vad krävs för att vända den nuvarande trenden?  Hur ska rätten till ett hem tryggas? Panelsamtal med bland andra Göteborgspolitikerna Emmali Jansson (MP), Axel Josefsson (M) och Hampus Hagman (KD).

Under dagen möter du bland många andra:  Emil Pull,  forskare vid fakulteten Kultur och samhälle vid Malmö högskola, Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs Universitet, Helena Holmberg Fastighetsägarna Gamlestaden, Anna Lönn Lundbäck regionchef Hyresgästföreningen, Ola Nylander Centrum för boendets arkitektur Chalmers, Joakim Fransson , chefredaktör Göteborg Direkt, Susanna Skarrie chefredaktör Hem & Hyra samt Carl Blixt och Agneta Essén Göteborgs stad.

Händer just nu i Halland