Bostadsbrist - ett brott mot mänskliga rättigheter?

Vi finns på plats på Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan. Den 10 november kan alla med seminariekort på MR-dagarna lyssna till vårt seminarium "Bostadsbrist - ett brott mot mänskliga rättigheter?"

I samtalet deltar Hyresgästföreningens regionchef Anna Lönn Lundbäck,  Jahja Zeqiraj, fastighetsnämndens ordförande i Göteborg, Sabos vd Kurt Eliasson samt Vanda Kehr, projektutvecklare  hos jagvillhabostad.nu i Stockholm. Ska du besöka Mänskliga Rättighetsdagarna missa inte detta högintressanta samtal kring en av våra viktigaste framtidsfrågor.

Kontakt:
Eva Thorpenberg
Kommunikatör, Pressansvarig
eva.thorpenberg@hyresgastforeningen.se
010-459 24 67, 0771-443 443

Händer just nu i Västra Götaland