Konsekvenser av marknadshyra i Göteborg

Vad blir effekten om marknadshyror införs i Göteborg? I dag bestäms hyrorna efter förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäster. Men från flera håll ifrågasätts det här systemet och i stället efterlyser kritikerna ”en friare hyressättning”. Något Hyresgästföreningen menar är ett första steg mot renodlade marknadshyror.

Hyresgästföreningen har därför låtit analysföretaget Ramböll undersöka vad effekterna skulle bli om marknadshyror införs i Göteborg. Resultatet visar att konsekvenserna skulle bli dramatiska och leda till stora hyreshöjningar med kännbara effekter både för stadens hyresgäster men också för samhällsekonomin. 

Vi presenterar resultatet av undersökningen vid ett seminarium tisdagen den 12 juni. Det hålls mellan klockan 8.30 och 9.30 i vår publika arena Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B i Göteborg.

Under seminariet träffar du Andreas Pistol från Ramböll som presenterar de övergripande resultaten samt Martin Hofverberg som är chefsekonom hos Hyresgästföreningen och som redogör för Hyresgästföreningens syn på marknadshyror.

Varmt välkommen att ta del av presentationen. 

http://arenaforstalang.se/konsekvenserna-av-marknadshyra-goteborg/

.

Händer just nu i Västra Götaland