Frukostseminarium med Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0

Göteborg skall vara fossiloberoende år 2030. Hur når vi dit? Kan svaren finnas i projektet Ekologisk stadsdel Majorna 2.0?

Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon. Projektet arbetar med att ta fram konkreta verksamheter, modeller och arbetssätt för att medborgarna skall kunna ta ytterligare steg mot en fossiloberoende stadsdel-från gårdsnivå till stadsdelsnivå.

Tillsammans med de boende själva har projektet bidragit med nya idéer och insatser för att uppmuntra stadsodling, delad ekonomi, minskat avfall och transporter.
Hur kan boinflytande och samverkan skapa mervärde i form av fler arbetstillfällen och en grönare ekonomi?

Kom och samtala med oss från Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 samt lokala aktörer inom hållbarhetsrörelsen! Vi startar klockan 8.00 i vår publika Arena: Första Lång, Första Långgatan 17B Göteborg, vid Masthuggstorgets spårvagnshållplats. Seminariet pågår till klockan 9.00.

Har du frågor? Kontakta projektledare My Welther på my.welther@hyresgastforeningen.se eller mobil 0702- 340 320.

Händer just nu i Västra Götaland