CRUSH Talks med Kent Werne - allmänytta eller egen nytta?

 • Ale
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Varberg
 • Öckerö

I samarbete mellan Hyresgästföreningen i Västra Sverige och forskarnätverket CRUSH, (Critical Urban Sustainability Hub) arrangeras våren 2018 tre samtal om bostadsfrågan.

Samling 17.30 för kaffe o smörgås, klockan 18 – 19 föreläsning och därefter diskussion till klockan 20.   

Kent Werne är journalist och författare till en rad böcker om de senaste decenniernas omvandling av Sverige. Boken Du sköna nya hem: om utförsäljningen av allmännyttan är utgångspunkten för kvällens föreläsning. Tendensen har varit tydlig under lång tid. Men försöken att sälja ut allmännyttan i Rannebergen i Göteborg till Victoria Parks har mötts av ett kompakt motstånd. Detta visar att det är möjligt att påverka allmännyttans utveckling. Som en konsekvens av en krympande och en allt mer omvandlad allmännytta växer såväl bostadsbristen som segregationen. I mobiliseringen för en social bostadspolitik kan allmännyttan än en gång bli en kraft för större rättvisa i boendet.

Händer just nu i Halland

 • Inga träffar