Bostadspolitiken är ett skämt

Välkommen på bostadspolitisk standup! Har du också tröttnat på bostadsbristen? Behöver du livas upp efter allt bostadssökande? 350 000 unga vuxna söker ett boende. Bostadspolitiken är ett skämt! Kom och skratta åt situationen tillsammans med sex komiker!

På scen:
Pierre Mathisson,
Annelie Abrahamsson,
Filip Hjelmér,
Kadir Meral,
Tina Bergérus och
Marcus Thapper

Dörrarna öppnas 17.00 och 18.00 sätter komikerna igång.

Självklart har vi gratis inträde!


Arrangör: Nätverket Hemjakten
Hemjakten är en bostadspolitisk grupp för unga vuxna inom Hyresgästföreningen.
Vi tycker att bostadsbristen är ett allvarligt samhällsproblem som måste lösas.
Huvudsakligen jobbar vi med opinionsbildning genom att arrangera och genomföra
aktiviteter.

Här anmäler du dig

Händer just nu i Västra Götaland