Välkommen till årsmöte i Partille

Alla medlemmar i Hyresgästföreningen Partille hälsas välkomna till årsmöte.

Tid: Onsdag 23 mars kl. 18.00.
Plats: Hyresgästföreningens lokal, Postgången 3A, Partille.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika.

Nomineringar till styrelsen insändes senast 14 mars till:
Valberedningen
Bernt Johansson
Krondammsvägen 21, 433 43 Partille
(Frågor? Ring 031–44 32 75)

Händer just nu i Västra Götaland