Välkommen på årsmöte

Alla medlemmar i Hyresgästföreningen Centrum Göteborg hälsas välkomna till årsmöte.

Årsmötet hålls torsdag 23 mars klockan 19.00. Registrering och mingel från klockan 17.30. Klockan 18.15 håller forskaren Catharina Thörn ett föredrag om "boendets betydelse för stadsplanering och samhällsutveckling".
Mötet hålls i Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, där årsmöteshandlingarna finns tillgängliga.
Motioner till årsmötet ska lämnas senast 13 februari på adress: centrum.goteborg@hyresgastforeningen.se
Nomineringar till valberedningen senast 23 februari på adress: agneta.strandlund@icloud.se

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Händer just nu i Västra Götaland