Föreslå ombud till stämman 2018

 • Ale
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Varberg
 • Öckerö

Den 15–17 juni 2018 är det åter dags för Hyresgästföreningens förbundsstämma.

Då samlas representanter för landets alla hyresgäster i Skåne för att besluta om våra framtidsfrågor. Förbundsstämman består av 150 ombud från hela landet samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ.

Vem vill du ska företräda medlemmarna från region västra Sverige på förbundsstämman? Alla enskilda medlemmar, även de som inte har ett förtroendeuppdrag, kan föreslås som ombud. Personen ska ha tillfrågats och accepterat att bli nominerad, och bör ha intresse för bostadspolitik och frågor som rör hela landets hyresgäster.

Den 29 november utser regionens höstfullmäktige cirka 20 ombud från region västra Sverige till förbundsstämman. 

Senast 13 oktober skickar du förslag på ombud (namn, adress, telefon, mejl och dina egna kontaktuppgifter) via mejl till anna.danielsson@hyresgastforeningen.se eller med post till:

Valberedningen att. Anna Danielsson
Hyresgästföreningen Region västra Sverige
Box 7304, 402 36 Göteborg
(Tel: 010–459 24 33)

Rundabordssamtal vid stämman i Trollhättan 2016.

Händer just nu i Halland

 • Inga träffar