Möte om ombyggnad/renovering Östra Göteborg

Välkommen till en informationskväll om rättigheter och skyldigheter vid ombyggnad/renovering.

Hyresgästföreningen Östra Göteborg inbjuder till en intressant informationskväll om ombyggnad/renovering. Ämnet är aktuellt för många medlemmar som bor i äldre fastigheter där behovet av reparationer är stort. Vi börjar med fika.

Varmt välkomna!

Styrelsen för hyresgästföreningen Östra Göteborg

Kontaktperson: Gunnar Johnsson, gunnar@ostragbg.se

Händer just nu i Västra Götaland