Hög tid för en ny bostadspolitik

Ett eget tryggt hem borde vara en självklarhet idag i Göteborg. Men så ser inte verkligheten ut.

Staden har bostadsbrist och hemlöshet. Samtidigt hör vi att många hyresgäster känner oro inför dyra ombyggnationer, hot om marknadshyror och otrygga bostadsområden. Vi anser att det är hög tid för en ny bostadspolitik och vi har tillsammans tagit fram ett bostadspolitiskt program inför den kommande valrörelsen. Kom och lyssna och diskutera med oss hur vi tillsammans kan vända utvecklingen. Vi startar klockan 18.00 och håller på till klockan 20.00.

Arrangör: Hyresgästföreningens Göteborgsföreningar

Händer just nu i Västra Götaland