Viktigt medlemsmöte för dig som bor på Herrhagsgatan 2 i Karlstad

  • Karlstad

Vi bjuder in med kort varsel, eftersom det är viktigt att vi träffas så snart som möjligt!

Med anledning av den nya fastighetsägarens agerande och situationen som råder på Herrhagsgatan 2, behöver vi på Hyresgästföreningen träffa dig och de andra medlemmarna, som bor i husen.

Medverkande: Anna Nykvist, förhandlare, och Elisabeth Myr, verksamhetsutvecklare.

Hoppas du kan komma.

Välkommen!

Kontaktperson: Elisabeth Myr, elisabeth.myr@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 83

Händer just nu i Värmland