Samrådsmöte Charlottenberg

  • Eda

Samrådsmöte om gång och cykelvägar.

Eda Bostads AB kommer att, under några år med början 2017, söka pengar från Boverket för att renovera gång- och cykelvägar i Charlottenberg.

Eda Bostad AB har inventerat behovet, presenterat detta för Eda Kommun och vill nu tillsammans med Hyresgästföreningen i Eda träffa dig för information om prioriteringar och hur det ser ut längre fram.

Det är viktigt att du kommer oavsett om du är barn, ungdom eller äldre, kvinna eller man om du är född i Sverige eller i något annat land, just du är viktig för utan dig så kommer vi inte att få in rätt synpunkter om hur just du ser på den prioritering som Eda Bostads AB kommer att presentera och hur tidsgränsen kommer att se ut.

Varmt välkommen
Hyresgästföreningen, Eda Bostads AB

Händer just nu i Värmland