Rättigheter och skyldigheter i boendet Munkfors

  • Munkfors

Välkommen alla medlemmar i Munkfors

Vår ärendehandläggare guidar dig i djungeln om:

  • rättigheter och skyldigheter i boendet
  • hur den juridiska enheten arbetar
  • vad man kan göra om du får problem
  • du får också möjlighet att ställa frågor och diskutera

Vi kommer också att berätta om läget inför de årliga hyresförhandlingarna.

Anmäl att du kommer till Sara, kontakt nedan.

Välkommen!

Kontaktperson: Sara Sjöberg, sara.sjoberg@hyresgastforeningen.se, 010-45 91 607

Händer just nu i Värmland