Medlemsträff i Torsby

Hyresgästföreningen i Norra Värmland bjuder in till medlemsträff, då vi bland annat pratar om höstens förhandlingar om 2018 års hyror.

Hösten betyder förhandlingstider för Hyresgästföreningen. Och innan vi påbörjar förhandlingarna om nästa års hyror vill vi träffa dig och alla andra medlemmar. Vi behöver veta vad du tycker om ditt boende och hur du upplever att din hyresvärd sköter sig.

Vad tycker du att vi ska göra mer än förhandla om hyrorna. Är det någon fråga som är viktig, som Hyresgästföreningen bör jobba med? Några exempel är inflytande i boendet, integration, äldres boende, miljö eller annan bostadspolitisk fråga.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Anmälan senast 2 november kl 14.00 till elisabeth.myr@hyresgastforeningen.se

Välkommen!

Kontaktperson: Elisabeth Myr, elisabeth.myr@hyresgastforeningen.se, 0104591583

Händer just nu i Värmland