Medlemsmöte efter renovering på Västgötagatan 10 i Kristinehamn

  • Kristinehamn

Under förra året bytte HiKAB (Hem i Kristinehamn AB) avloppsstammar och renoverade badrum på Västgötagatan 10. Hur det har varit under tiden som renoveringen har pågått?

Hyresgästerna, som bor kvar när byggarbete pågår i huset, brukar ha problem av olika slag och för det har man rätt till ersättning. Berätta för oss hur det har varit att bo mitt i en byggarbetsplats. Har det fungerat bra eller dåligt? Har du fått ersättning för "men i boendet" under byggtiden?

Vi berättar om dina rättigheter och vad Hyresgästföreningen kan göra.

Medverkande: Claes Carling, förhandlare, representanter från Hyresgästföreningens styrelse samt Elisabeth Myr, verksamhetsutvecklare.

Hoppas du kan komma, välkommen!

Kontaktperson: Elisabeth Myr, elisabeth.myr@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 83

Händer just nu i Värmland