Medlemsmöte boende hos Prime Living

  • Karlstad

Välkommen alla boende hos Prime Living.

I slutet på förra året fick vi många nya medlemmar på Triogatan 16-18. Vår medlemsvärvare berättade att många upplever problem i boendet och för att få veta mer om hur det är att vara hyresgäst hos Prime Living, så skickade vi ut en enkät, som vi hoppades få många svar på. Vi fick några svar, men vi behöver många fler. Därför kommer vi ta med enkäten till mötet, så fler kan fylla i.

Hyresgästföreningen har tecknat förhandlingsordning med de flesta stora bostadsföretagen i landet och även med många av de mindre. Det innebär bl.a. att dessa fastighetsägare inte får höja hyran utan att förhandla med oss först.

Vi har inte tecknat förhandlingsordning med Prime Living i Karlstad. Det betyder att vi inte vet så mycket om hyrorna där du bor. Men, vi kan kräva att Prime Living tecknar en förhandlingsordning, om mer än hälften av hyresgästerna önskar det. Detta och annat som du vill ta upp, kommer vi prata om på mötet.

Ta gärna med en granne eller en kompis och kom förbi.
Anmäl att du kommer till Elisabeth, kontaktuppgifter nedan.

Välkommen!

Kontaktperson: Elisabeth Myr, elisabeth.myr@hyresgastforeningen.se, 0730-644 993

Händer just nu i Värmland