Kurs om Hyresgästföreningen

  • Karlstad

Lära dig mer om Hyresgästföreningens arbete. Det här är en kurs, som handlar om vad vi gör för dig som medlem.Välkommen att delta i vår basutbildning, som handlar om Hyresgästföreningens vision och värderingar, vår verksamhet samt medlemskapet och folkrörelsen.

Vi bjuder på fika och lunch under dagen. Och vi ersätter kostnad för resor under förutsättning att du åker kollektivt eller samåker.

Anmälan senast den 4 oktober till Sara Sjöberg via mejladressen sara.sjoberg@hyresgastforeningen.se eller telefon 010-4591607.

Kontaktperson: Elisabeth Myr, elisabeth.myr@hyresgastforeningen.se, 0104591583

Händer just nu i Värmland