Julbord i Deje

Välkommen på julbord

De som bor på Dejefors och vill ha skjuts, vänligen meddela detta när du anmäler dig.

Pris 50 kr.
Anmälan senast 30 november (bindande) till:

Ulla Lundström 070-516 74 98 mellan kl 15-20

Siv Berggren 073-523 16 99

Patricia Gustafson 072-309 95 75 eller gustafson_patricia@yahoo.se

Kontaktperson: Patricia Gustafson, gustafson_patricia@yahoo.se, 072-309 95 75

Händer just nu i Värmland