Idag delar vi ut informationsblad på Malmen i Kristinehamn!

  • Kristinehamn

Nu gör vi allt för att påverka det här med marknadshyra. Vi behöver hjälp. Påverka politikerna i din kommun. Läs på om marknadshyror. Protestera. Skriv inlägg i sociala medier. Gör din röst hörd och läs mer om marknadshyror via www.hyresgastforeningen.se

Flera partier har uttalat sig för en friare hyressättning. Det innebär att de vill luckra upp dagens gällande regler. Fri hyressättning i nyproduktion är ett första steg mot marknadshyror, som innebär att marknaden ska bestämma hyrorna. Alla förslag om friare hyressättning är förslag som leder till försämringar för hyresgäster.

Kontaktperson: Elisabeth Myr, elisabeth.myr@hyresgastforeningen.se, 0104591583

Händer just nu i Värmland