Höstmöte

  • Storfors

Till våra medlemmar i Storfors kommun. Undrar du över något som gäller din hyra eller ditt boende? I så fall ska du komma på höstens största medlemsmöte, som vi har i Folkets Hus (lokalen heter Valsaren).

Det är nu vi planerar nästa års aktiviteter. Därför är det ett bra tillfälle att komma med synpunkter och idéer. Det behövs!

Medverkande: Henrik Woxlin, Hyresgästföreningen

Anmälan: Senast den 6 november till 070-6775992 eller skicka e-post: henrik.woxlin@hyresgastforeningen.se

Vi bjuder på kaffe och smörgås
OBS! meddela ev. allergier.

Hjärtligt välkommen!
Hyresgästföreningen

Händer just nu i Värmland