Höstmöte i Filipstad

  • Filipstad

Välkommen på höstmöte för alla Hyresgästföreningens medlemmar i Filipstad!

Nu börjar fastighetsägare, stiftelser och kommunala bolag runt om i länet att presentera krav på höjda hyresnivåer. Den här gången gäller det att vi har bra på fötterna när turen kommer till Filipstad. Vi kan bara nå ett bra förhandlingsresultat om vi har bra koll på läget här i kommunen. Det kan vi bara få om du och andra ger oss information om situationen just nu i din fastighet, ditt kvarter, din stadsdel.

Vad tycker du är viktigt och behöver åtgärdas för att din bostad skall vara fullvärdig? Kom på höstmötet och ge oss dina synpunkter! Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig till Sara Sjöberg på tfn. 010-45 91 607 eller sara.sjoberg@hyresgastforeningen.se.

Välkommen!

Kontaktperson: Sara Sjöberg, sara.sjoberg@hyresgastforeningen.se, 010-45 91 607

Händer just nu i Värmland