Bomöte Gruvlyckan

  • Karlstad

Hyresgästföreningen och Stiftelsen Karlstadhus bjuder in alla boende på Gruvlyckan till boendemöte.

Vad är bra? Vad är dåligt? Vad kan förbättras?

Kom och tyck till!

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Välkommen!

Hyresgästföreningen
Karlstads

Händer just nu i Värmland