Bomöte för Kilsbostäder

  • Kil

Vi informerar om Kilsbostäders arbete och planer och om Hyresgästföreningens arbete.

Kilsbostäder och Hyresgästföreningen bjuder in till bomöte.

Vi är intresserade av att träffa dig och lyssna på dina synpunkter angående ditt boende, utemiljö, tvättstugor, parkeringsplatser osv.

Kom och berätta vad du vill att vi gemensamt ska jobba med!

Vi som kommer är Ann-Louise Samuelsson VD Kilsbostäder, Rita Gunnarsson Kilsbostäders styrelseordförande och representanter från Hyresgästföreningen.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

 

Händer just nu i Värmland