Samrådsmöte, Årjäng

  • Årjäng

Har du synpunkter på ditt boende eller utemiljön??

Nu har du chansen!

Du lägga ner dina förslag i förslagslådorna som sitter i sophusen.

Vi kommer att tömma alla lådor fredag den 15 september för att ta med dem på ett samrådsmöte som äger rum den 22 september och till dess måste du ha lagt dina synpunkter i respektive låda. Efter samrådsmötet kommer ett protokoll sättas upp vid lådorna, men det kommer sitta där endast en och en halv månad efter vårt möte.

Obs! Har du problem med din lägenhet, ska du i första handta kontakt med Årjäng Bostads AB och göra en felanmälan.

Lokala hyresgästföreningen Årjäng/ Töcksfors och
Årjäng Bostads AB

Händer just nu i Värmland