Årsmöte i Kristinehamn

  • Kristinehamn

Som medlem kallas du till Hyresgästföreningens årsmöte i Kristinehamn. Det här är årets viktigaste möte. Det är nu vi väljer styrelse och bestämmer vad föreningen ska göra under 2018. Som medlem har du rätt att komma med förslag och idéer.

Vi avslutar med kaffe/te och en god smörgås.

Anmälan senast 21 mars, helst via mejl, till kristinehamn@hyresgastforeningen.se.

Det går även att ringa tfn 070-305 50 57.

Kontaktperson: Johnny Strömberg, johkati39@aol.se, 076-8221844

Händer just nu i Värmland